Koriner Anjiyografi - Stentleme


Koroner anjiyografi bir tanı yöntemidir. Kalp boşluklarının ve kalbi besleyen koroner damarların içinin kontrast ( boya ) maddesi verilerek “X” ışınları aracılığıyla hareketli filmlerinin alınmasıdır. Koroner damarların yapısını en iyi gösteren tanı aracı koroner anjiyografidir. Hastanın damar yapısındaki duruma göre seçilecek tedavi stratejileri, koroner tedavi edici girişim (koroner balon anjiyoplasti, koroner stent uygulamaları vb.), koroner by-pass cerrahisi ya da ilaçlı tıbbi tedavi yöntemlerinden olabilir . Bazen de koroner damar akımları tümüyle normal saptanabilir.

Koroner anjiyografi öncesi hastanın 4-12 saat aç kalması gereklidir. Gereğinde sakinleştirici bir ilaç uygulanır. İşlem çoğunlukla kasık atardamarından, önkol veya kol atardamarından yapılabilir.

İşlem 20-30 dakika kadar sürer. İşlem tamamlandıktan sonra damardaki kanül çıkartılır .15-20 dakika süre ile bu bölgeye bası yapılır. Kanamanın durduğu görüldükten sonra oldukça sıkı bir bandaj ile kapatılır. İşlemden 24 saat sonra hastanın günlük yaşamına dönmesine izin verilir.

Stentleme

Koroner damarların tıkalı ya da belirgin daralmış ( > % 70 ) olduğu yerlere geçici olarak küçük balonlar yerleştirip şişirilerek koroner damarın genişlemesi sağlanır. Anjiyoplasti işlemine genellikle stent denilen tel kafes yapının – arteri açmak ve tekrar daralma olasılığını azaltmak için -kalıcı olarak yerleştirilmesi işlemiyle devam edilir.

Günümüzdeki stentlerin çoğu uzun süreli damar açıklığını korumak amacıyla sağlamak amacıyla ilaç salınımlıdır. Anjiyoplasti ve stentleme işlemi göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi damar darlığığına bağlı gelişen bazı bulguları iyileştirebilir. Ancak koroner stentlemenin en önemli amacı kalp krizi esnasında tıkalı damarı açmak ve hastanın hayatta kalmasını sağlamaktır.

Hizmetlerimiz

Uzm. Dr. Selma Akdeniz Oskay, Medicana International İzmir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzmanı olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir.